Генериране на потенциални клиенти

T&S Tech Support Ltd > Services bg > Генериране на потенциални клиенти

План и мерки

Нашите доказани стратегии за генериране на клиенти оптимизират бюджета на марката ви така, че да насочат усилията към онези 99% рекламни кампании, които са действително ефективни, вместо към 1%, който не дава резултат.

Качество, ПОСЛЕДВАНО от количество

Нашият екип ще създаде ценен бизнес интерес към вашите продукти и услуги. След това ще превърнем този интерес в полезен набор от квалифицирани срещи, привличане на клиенти, срещи чрез zoom, обаждания, свързани с продажби, и регистрации на събития, които да посетите и от които да извлечете ползи

Нашият процес по привличане на потенциални клиенти

База данни на B2B маркетинга

Вие сте толкова добри, колкото добри са вашите данни! С гордост предоставяме В2В данни, които са носители на награди и са гаранция за минимум 98% точност. Също така можем да изчистим вашите данни или да ви предоставим нови данни, покриващи вашите критерии и изисквания.

Определяне на нуждите

Преди нашите служители, отговарящи за изходящия B2B телемаркетинг, да вдигнат телефона от ваше име, ние профилираме избраното лице или инфлуенсър за вземане на решение. След това разучаваме техните слаби места, както и по какъв начин и защо вашият бизнес, продукт или услуги предоставят решение на тези проблеми.

Подготовка на терена

Въпреки че сме компания за изходящо генериране на потребители, ние не използваме скриптове. Защо? Защото скриптовете звучат заучено! Ние се фокусираме върху провеждането на интелигентни, професионални разговори които са естествени, приложими и свързани с човека, с когото разговаряме.

Критерии за съгласуване

Преди започването на кампанията за привличане на клиенти, ние работим с вас върху съгласуването на "критериите за квалифициране на потенциални потребители". Това ни помага да генерираме само продажби към нови клиенти и срещи, които покриват вашите специфични изисквания.

Вдигане на телефона

Ние постоянно следим представянето от ваше име. Ще поддържаме постоянна връзка с вас, за да сме сигурни, че качеството се поддържа и проблемите се разрешават бързо. Предоставят се отчети с всички статистики, свързани с кампанията.

Повишете продажбите си

Какво още чакате? Свържете се с нас днес, за да научите как можем да ви помогнем да повишите продажбите си и да работим като ваш пълноценен външен партньор за В2В генериране на клиенти. Повече качествени В2В клиенти = повече продажби!